Vzdělávání

„Vzdělávání je nejenom povinné ze zákona, ale představuje i účinný systém omezování počtu nehod a incidentů na pracovišti. Z tohoto důvodu společnost Geo Studio nabízí firmám celou řadu kurzů zaměřených nejenom na bezpečnost, ale i hygienu potravin, aplikaci programů samostatné kontroly a řídicí systémy.

Níže nabízíme přehled o hlavních oblastech a pracovních odvětvích, jimiž se naše kurzy zabývají. Služby nabízené v oblasti vzdělávání se týkají různých oblastí a zohledňují velmi rozdílné skutečné potřeby. Kromě různých kurzů dostupných dle katalogu dokáže kancelář nabídnout i řešení na míru na úrovni podniku.

Některé vzdělávací kurzy, které si můžete objednat:

Bezpečnost

 

 • R.S.P.P
 • R.L.S.
 • Vedení
 • Specifická rizika

Řízení nouzových situací

 

 • První pomoc
 • Protipožární opatření
 • Evakuace

Pracoviště

 

 • Lešení
 • Jeřáb
 • Pohyblivé plošiny
 • Práce ve výškách

Potraviny

 

 • Potravinářské kurzy
 • Řízení systému samostatné kontroly

Vyžádejte si podrobnější informace o kurzech pro vaši společnost.