Vypracování projektů technologických zařízení

V oblasti projektování technologických zařízení vykonává Geo Studio projekční činnost, řízení prací a zkoušení civilních a průmyslových technologických zařízení. Oblast projektování zahrnuje i elektrická zařízení, jak v civilní tak průmyslové oblasti, s pravidelnou kontrolou zemnících zařízení a podávání hlášení příslušným orgánům.

V oblasti atmosfér s rizikem výbuchu dokáže kancelář zajistit služby projektování, přizpůsobení a revizí kontrolních systémů nebezpečných prostředí v důsledku přítomnosti plynů či prachu, jakož i klasifikaci nebezpečných zón v souladu s normou ATEX.

Některé typy zařízení, které projektujeme

Tepelná a hydraulická zařízení

Klimatizační a chladicí zařízení

Zařízení na alternativní zdroje energií

Geotermická zařízení

Energetická certifikace budov


Zjistěte jak vám můžeme pomoci s řízením a vypracováním vašich projektů.