Prevence požárů

„Společnost Geo Studio dokáže díky svému personálu kvalifikovaných techniků nabídnout úplnou podporu pro prevenci požárů a řízení nouzových situací, počínaje vypracováním předběžného projektu, sepsání a předložení k pouzení projektu nezbytného pro vydání certifikátu o protipožární prevenci (CPI) až po technickou pomoc v místě pod dohledem požárníků a zajištěním přímého vztahu s kompetentními úřady.

Kromě kolaudace zařízení dokáže kancelář zajistit celou škálu služeb v oblasti prevence požárů vypracování přizpůsobené studie a vypracování plánu řízení nouzových situací, zaškolení zásahových jednotek a realizaci pravidelných evakuačních zkoušek. V této oblasti nabízí kancelář svým zákazníkům služby nezbytné pro správnou aplikaci této oblasti.


Jak pracujeme

 • POSOUZENÍ PROJEKTU

  • Stanovení činnosti, na něž se vztahuje kontrola požárníků v souladu s vyhláškou ministerstva ze dne 16. 2. 1982 s posouzením situace a vypracováním seznamu zásahů;
  • Sepsání technické zprávy, která bude obsahovat stanovení velikosti, téma norem a projektů souvisejících s prevencí požárů a s tím související bezpečností;
  • Grafické plány související s prevencí požárů, které budou zahrnovat situační plány, půdorysy, řezy, pohledy a detaily;
  • šetření a podání projektu o místního velitelství požárníků;
  • případná vyjasnění a setkání až do vydání kladného výsledku kontroly projektu samotného a schválení realizace činnosti;
  • pokyny pro realizaci budovy z hlediska protipožární prevence.
 • INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT PROTIPOŽÁRNÍ PREVENCE

  • Sepsání certifikací;
  • Sepsání prohlášení;
  • Výpočet požární zátěže a třídy budovy;
  • Kolaudace vodovodního systému;
  • Podání žádosti o vydání certifikace protipožární prevence;
  • Požadavek na inspekci;
  • Nahlášení zahájení činnosti;
  • Předání dokumentace u okresního velitelství požárníků;
  • Technická asistence v rámci inspekce ze strany funkcionářů požárníků.
 • PRODLOUŽENÍ CERTIFIKÁT PROTIPOŽÁRNÍ PREVENCE

  • Kontrola konstrukce protipožárního hasicího zařízení;
  • Kontrola stávající dokumentace;
  • Sepsání místopřísežného prohlášení;
  • Příprava dokumentace, kterou je nezbytné předat velení protipožární prevence pro obnovení CPI;
  • Předání dokumentace u okresního velitelství požárníků;
  • Vypracování stanoveného počtu kopií dokumentace.

Z různých služeb, které naše kancelář dokáže nabídnout, připomínáme

Piano per la prevenzione e gestione delle emergenze

Řízení procesu vydání Certifikátu protipožární prevence (C.P.I.)

Kolaudace zařízení

Vypracování evakuačních a nouzových plánů

Asistence během inspekce požárníků

Pravidelné evakuační zkoušky

Seznamte se hned s tím, jak vám můžeme pomoci v oblasti prevence požárů a řízení nouzových situací.