Ochrana životního prostředí

Geo Studio dokáže svým klientům poskytnout technickou podporu v oblasti ochrany životního prostředí a hygieny potravin. V oblasti ochrany životního prostředí kancelář zabezpečuje odbornou podporu pro plnění povinností v oblasti emisí do atmosféry, přizpůsobení postupů řízení odpadů.

Z různých služeb, které naše kancelář dokáže nabídnout, připomínáme

Vydání souhlasu s transformací odpadů a výrobou energií

Hlášení o zprávě hydraulických zdrojů

Akustická hodnocení

Aktivace nezdravého průmyslu

Předběžné projektování akustických předpokladů budov

Posuzování akustického dopadu na prostředí

Sanitární hygienické posudky pro průmyslovou a řemeslnou činnost

Kontroly pasivních akustických prvků budov

Vydání schválení pro dopravu, zpracování a uskladnění odpadů


Seznamte se hned s tím, jak vám můžeme pomocí v oblasti ochrany životního prostředí.