Geo Studio Engineering srl : investujte do budoucnosti.

Větrná energie je oblast, která nabízí velké příležitosti jak pro soukromé osoby, tak pro firmy, neboť představuje významný obnovitelný zdroj energie. Z tohoto důvodu se v Geostudio věnujeme i větrné energii. Vyhledáváme nejvhodnější místa získáváme veškerá potřebná povolení, realizujeme veškeré nezbytné práce a instalujeme větrné generátory, nové či repasované a v souladu s ustanoveními platné směrnice o strojních zařízeních.
Velikosti větrných generátorů se pohybují od 10 kW, 60 kW do 200 kW. K dispozici máme projekty všech velikostí s ověřeným prouděním větru jak pomocí nainstalovaných anemometrů, tak na základě statistických analýz celého území. Zaměřujeme se zejména na vývoj a realizaci 60kW projektů s využitím těch nejlepších technologií dostupných na trhu ale provádíme i repasování starších.


Větrné elektrárny

Větrné elektrárny využívají energii větru k výrobě elektrické energie. To vše bez jiného vnějšího zdroje, aniž by během provozu vznikaly jakékoliv odpady, a jen s minimální údržbou.

V Itálii je dnes nainstalováno přibližně 9 GW výkonu větrných elektráren, které v roce představovaly 5,4 % produkce a 4,8 % národní spotřeby elektrické energie (od 1. ledna do 30. září 2013, údaje Terna).

V současnosti je i díky energetickým pobídkám (vyhláška ministerstva ze dne 6. června 2012) instalace mini a mikro větrné elektrárny velmi výhodné pro jednoho uživatele i ekosystém a zajišťuje návratnost investice v krátkém čase, stejně jako významnou a soustavnou výhodu ve středně- a dlouhodobém výhledu. Současně představuje významný příspěvek k budování světa n míru pro člověka jak v současnosti, tak v budoucnosti.

Naše nabídka „na klíč” pro vaši mini větrnou elektrárnu

 • Vypracování předběžného projektu a nastavení velikosti zařízení;
  Vypracování realizačního projektu;
 • Asistence a řízení postupu (DIA, příprava podkladů pro přiznání pobídek, zapojení do sítě Enel atd.);
 • Bezplatná pomoc při výběru úvěrového ústavu s nejlepší nabídkou z hlediska poskytnutí půjčky pro realizaci zařízení; hledání alternativních forem financování.
 • případná implementace bezpečnostních systémů nebo kamerových systémů pro kontrolu zařízení i na dálku;
 • Turbína a věž větrné elektrárny;
 • Měnič;
 • Doprava;
 • Instalace;
 • Spuštění;
 • Řízení prací;
 • Sepsání konečného dokumentu;
 • Kolaudace

Další služby v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Obraťte se na nás hned a naplánujme vaše zařízení.