Fotovoltaická zařízení

Našeho společnost získala souhlasy s realizací fotovoltaických zařízení na zemi i na střechách s výkonem od 3 do 999 kWe.

Nová fotovoltaická zařízení pro dům i firmy

Kromě řešení, které projektujeme na míru podle specifických potřeb zákazníka, jsme na základě našich zkušeností sestavili několik typických zařízení a vytvořili tak sady „all inclusive” pro ulehčení výběru i pro osoby, které se v této oblasti neorientují a přejí si koupit řešení „na klíč”, jasné a srozumitelné. V každém případě se s námi můžete kdykoliv spojit a zajistit si tak podporu, pomoci a veškeré informace.
Navrhujeme zařízení s různým výkonem podle potřeb spotřeby v domácnosti od 3 kWe a v průmyslu o 12 kWe do 999 kWe s možností vyhledávání forem financování pro požadovanou návratnost či výměnu na místě.

Každý náš projekt zahrnuje všechny nezbytné služby:

  • inspekce u zákazníka a posouzení energetické spotřeby (elektřiny, teplé vody, topení).
  • Vypracování projektu a předběžný návrh nákladů, kde věnujeme mimořádnou pozornost předložení písemného dokumentu se všemi jasnými a užitečnými podrobnostmi pro volbu optimálního řešení z hlediska kvality, výhod a investic.
  • Řízení všech kroků souvisejících se získáním povolení a inspekcemi všech zapojených orgánů jménem zákazníka, včetně případných daňových slev.
  • Instalace zařízení provedená kvalifikovaným personálem společnosti Geo Studio Engineering srl dle stanoveného časového harmonogramu a s potřebnými bezpečnostními opatřeními pro řízení prací na staveništi.
  • Po skončení prací bude zákazníkovi předána kompletní dokumentace realizovaného zařízení, harmonogram údržby a záruky.

Zařízení pro firmy

Zařízení pro domácnosti


Podívejte se na naše služby v oblasti obnovitelných zdrojů energií.


Podívejte se na to, jak vám můžeme pomocí s fotovoltaickými zařízeními