Zařízení pro obnovitelné zdroje energií

My ve společnosti Geostudio vypracováváme kompletní projekty pro zařízení na obnovitelné zdroje energií. Nabízíme naše dovednosti, zkušenosti a odborné znalosti pro vytvoření zařízení v souladu s projektovým harmonogramem ve všech jeho fázích: od vypracování studie proveditelnosti a vyhledání nejvhodnějšího místa instalace, přes vypracování projektu zařízení a jeho uvedení do provozu až po vypracování nezbytné dokumentace, harmonogramu údržby a záruk. Řešení pro zařízení na obnovitelné zdroje energií, které nabízíme, jsou „na klíč”, díky čemuž má zákazník jistotu, že získá úplné a kvalitní služby.

Dokážeme realizovat čtyři různé typy zařízení v závislosti na různých potřebách jednotlivých konkrétních situací, jak ve veřejné tak soukromé oblasti, jak pro firmy tak pro domácnosti. My v Geostudio doprovázíme zákazníka při volbě zařízení, které mu bude nejlépe vyhovovat z hlediska provozní a ekonomické proveditelnosti, a poskytneme mu možnost využít státní pobídky, pokud jsou k dispozici.

Specializujeme se na projektování


Podívejte se, jak vám můžeme pomoci s obnovitelnými zdroji energií.