Hygiena potravin

V oblasti hygieny potravin dokáží poradci Geo Studio poskytnout společnostem podporu při vypracování a aplikací návodů samostatné kontroly v souladu s ustanoveními norem Společenství (hygienický balíček). Zavedení plánu samostatné kontroly je monitorováno prostřednictvím možnosti souvislé služby, která zajistí pravidelné kontroly v podniku a analytické a chemicko-biologické monitorování kritických parametrů.
PIANI HACCP

  • Analýza výrobního cyklu a identifikace souvisejících nebezpečí
  • Zjištění fází, kde dochází ke vzniku nebezpečí pro potraviny (mikrobiologické, chemické, fyzikálně-částicové).
  • Vyhledání kritickým kontrolních bodů (CCP) s využitím metody rozhodovacího stromu.
  • Stanovení postupů pravidelného opakování kontroly CCP.
  • Metody monitorování kritických kontrolních bodů.
  • Stanovení nápravných kroků.
  • Sepsání plánu samostatné kontroly a souvisejících prováděcích postupů v souladu s evropskými a regionálními předpisy.
  • Definice registračních dokumentů.
  • Vypracování plánu mikrobiologických kontrol (v příslušných případech).

Zjistěte teď hned, jak vám můžeme pomoci s řízením hygieny v podniku.