Seznamte se s našimi službami

Jsme vysoce kvalifikovaní a zaručujeme trvalou pomoc.


Vypracování projektů technologických zařízení

Vypracováváme projekty na elektrická, tepelná, hydraulická, geotermická, klimatizační zařízení, jakož i zařízení na obnovitelné zdroje energií

Podrobnější informace

Obnovitelné zdroje energií

Vypracování projektu, vývoj a pomoci při obsluze zařízení pro obnovitelné zdroje energií.

Podrobnější informace

Dodávka a vypracování projektu na biobazény

Vypracování projektu biobazénů a jejich uvedení do provozu

Podrobnější informace


Bezpečnost na pracovišti

Budeme s vámi spolupracovat, abychom mohli poskytnout úplné služby v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.

Podrobnější informace

Služby pro ochranu životního prostředí

Vypracování seznamu a kontrola plnění povinností pro emise do atmosféry
Podrobnější informace

Prevence požárů

Vypracováváme projekty, realizujeme a předkládáme dokumentaci nezbytnou pro vydání Certifikátu protipožární prevence

Podrobnější informace

Řídicí systémy

Zavádíme a zajišťujeme údržbu systémů řízení v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti.
Podrobnější informace...

Hygiena potravin

Vypracováváme návrhy a zajišťujeme aplikaci návodů pro samostatnou kontrolu.
Podrobnější informace

Služby pracovní medicíny

Me.La. je projekt nabízející služby pracovní medicíny v mobilních ordinacích.

Podrobnější informace

Vzdělávání

Vzdělávání je účinný systém pro omezení nehod a incidentů na pracovišti.

Podrobnější informace