Svět služeb… k vašim službám!

Bezpečnost na pracovišti, ochrana životního prostředí, kvalita, bezpečnost potravin, vzdělávání, protipožární prevence, projektování tepelně technických elektrických zařízení, hydroelektrických zařízení, klimatizací, protipožárních systémů), ochrana osobních údajů, pracovní medicína a mnoho dalšího!


Podnik

Geo Studio Engineering je servisní společnost působící po celé Itálii od roku 1990.

Díky intenzivní činnosti během posledních dvaceti let může vystupovat jako optimální a spolehlivý partner v oblasti poskytování pomoci a poradenství pro firmy. Je rozdělena do dvou divizí, Projektování technologických zařízení a Kvalita, ochrana životního prostředí, bezpečnosti a zdraví na pracovišti a působí prostřednictvím pevné struktury tvořené odborníky a specializovanými techniky se specifickými znalostmi, zkušenostmi a kompetencemi na vysoké úrovni, díky kterým představují spolehlivý zdroj informací a jsou vždy k dispozici pro řešení jakéhokoliv typu firemního problému. Roli aktivního a operativního poradce vnímají inovačně a navrhují vhodná a konkrétní řešení.

Kvalita a úroveň služeb poskytovaných v obou oblastech, poradenství i projektování, společnosti Geo Studio Engineering umožnily, aby se stala vybraným partnerem mnoha významných veřejných i soukromých společností.

Její činnost zasahující do všech sektorů průmyslového a řemeslného podnikání jí umožnila vytvořit si pevný soubor odborných zkušeností v každém jednotlivém odvětví, díky kterému dokáže čelit pomocí metod, kompetencí a konkrétních řešení jakémukoliv problému, potřebě či nutnosti související se světem činnosti řemeslníků, malých a středních společností, kapitálových společností, státních institucí, bankovních ústavů, škol a pojišťoven, až po velké podniky v různých sektorech.


Cíle

Vykonávat funkci ideálního zprostředkovatele zákazníka, který pracuje rychle a dovedně, dokáže čelit jakémukoliv typu problémů souvisejících s požadovanými plněními a úpravami bez ohledu na to, zda jsou technické, organizační, právní, projektové nebo administrativní povahy.

Geo Studio Engineering dokáže přizpůsobit služby poradenství a pomoci dle charakteristik zákazníka s vědomím, že situace každého klienta je unikátní. Rychlost, konkrétnost, flexibilita, zkušenosti a odbornost jsou základem naší práce.

Spojením těchto charakteristik činnostmi projektování, poradenství, kontroly a řízení systémů vytvořených dle potřeb zákazníka společnosti Geo Studio Engineering umožňuje uplatňovat přístup silně zaměřený na dosažení stanovených cílů s vynikající kvalitou, časem a náklady realizace.


Naše služby vycházejí z 5 vzájemně provázaných prvků:

1

Analýza problému

2

Plánování a projektování služby

3

Kontrola platných právních předpisů a požadavků zákazníka

4

Efektivní řízení lidských zdrojů

5

Soustavné monitorování a kontrola činnostiOrganizační schéma

Geo Studio vytvořila svou organizaci dle následujícího funkčního organizačního schématu.